แบนเนอร์นี่

สายการผลิต

โรงงานของ FUDI ครอบคลุมพื้นที่ 20,000 ตารางเมตรเราเป็นเจ้าของสายการผลิตที่ทันสมัย ​​3 สาย ได้แก่ Internal Kneaders 2 ชุด, Internal Mixers 2 ชุด, Mixing Roll Millers 5 ชุด, 1 ชุด Batch off Machine

btrhdr
สาย (4)
บรรทัด (1)
บรรทัด (2)
สาย (3)
สาย (6)