แบนเนอร์นี่

ห้องปฏิบัติการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นเจ้าของ Mooney Viscometer, Vulkameter, เครื่องทดสอบแรงดึง, เครื่องทดสอบการขัดถู

● การทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ

วัตถุดิบทั้งหมดได้รับการทดสอบในห้องปฏิบัติการของเราก่อนนำไปผลิตเป็นจำนวนมาก

● การทดสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ก่อนส่งมอบสินค้าทุกชุดจะได้รับการทดสอบ ได้แก่ Rheological curve, Mooney Viscosity, Density, Hardness, Elongation, Tensile strength, Compression Setและรายงานการทดสอบจะถูกส่งไปยังลูกค้าทันเวลา

ชั่วโมง (1)
ชั่วโมง (2)